ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
 
ที่อยู่          1/13 หมู่ 4 ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร

โทรศัพท์    02-4202425

E-mail       office@osc.ac.th

website     www.osc.ac.th

facebook    
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

l
ocation     https://goo.gl/maps/hMJTFiHrb1WSCytA6