ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประมวลภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2562
ประมวลภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2563
- ประมวลภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2564

-Facabook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์