ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์โรงเรียน www.os.ac.th

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ใน Facebook