ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(covid19) ฉบับที่ 4
แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน โรงเรียนปิดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 4
ให้สถานศึกษาปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

แนวปฏิบัติของโรงเรียนมีดังนี้
1. ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดสมุทรสาครอย่างเคร่งครัด
2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดโดยไม่จำเป็น
3. สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ
4. หากมีอาการป่วย และคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค ต้องรีบพบแพทย์เพื่อการตรวจรักษา
5. การเรียนการสอน เป็นแบบ On Line และ/หรือ On Hand (มารับเอกสาร กลับไปทำ)
ให้นักเรียน ติดต่อกับครูประจำวิชาเพื่อนัดหมายช่องทางการเรียน เช่น google classroom facebook line
หรือช่องทางอื่นที่ครูประจำวิชานัดหมาย
6. ให้นักเรียนติดตามการส่งงาน ตามที่ครูประจำวิชามอบหมาย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการวัดประเมินของแต่ละรายวิชา
7. หากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ให้ติดต่อแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ ครูประจำวิชาโดยด่วน
8. ติดตามข่าวสารจากทาง รร และหน่วยงานราชการ อย่างต่อเนื่อง ได้ที่ http//osc.ac.th
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2564,14:20   อ่าน 387 ครั้ง