การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
นักเรียนที่พลาดโอกาสในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564
นักเรียนที่พลาดโอกาสในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 สามารถ #ยื่นความจำนง จัดสรรที่เรียน ในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โทร. 034 411 885)
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2564,17:18   อ่าน 649 ครั้ง