รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ระดับ A คะแนน 88.35 ลำดับที่ 10
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2565,10:57   อ่าน 159 ครั้ง