เผยแพร่ผลงาน สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้
รูปแบบการบริหาร M Model (อ่าน 8541) 03 พ.ค. 64
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การฉลุลายและการหล่อ โดยครูจริยา สุวรรณทา (อ่าน 4543) 20 ก.พ. 64
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างสรรค์งานประติมากรรมโดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น โดยครูจริยา สุวรรณทา (อ่าน 4648) 20 ก.พ. 64
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การหล่อปูนปลาสเตอร์และการทำพิมพ์ยางพารา โดยครูจริยา สุวรรณทา (อ่าน 4622) 20 ก.พ. 64
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การหล่อมือด้วยปูนปลาสเตอร์ โดยคุณครูจริยา สุวรรณทา (อ่าน 4656) 20 ก.พ. 64
web site สื่อการเรียนรู้รายวิชา เทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยคุณครูณรินทร น้อยพิทักษ์ (อ่าน 3460) 23 ม.ค. 64