การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียน ประเมินความเสี่ยงไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ก่อนมาวันมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 322) 27 พ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 34) 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 35) 24 พ.ค. 64
นักเรียนที่พลาดโอกาสในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 650) 13 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง เลื่อนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 1317) 06 พ.ค. 64
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนปี กศ 2564 (อ่าน 847) 04 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6360) 30 เม.ย. 64
การปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 657) 28 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 305) 24 เม.ย. 64
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่กรอกใบสมัครแล้ว นักศึกษาวิชาทหาร) (อ่าน 27) 24 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 44) 23 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 45) 23 เม.ย. 64
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่กรอกใบสมัครแล้ว (มัธยมศึกษาปีที่ 1) (อ่าน 42) 23 เม.ย. 64
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่กรอกใบสมัครแล้ว (มัธยมศึกษาปีที่ 4) (อ่าน 37) 23 เม.ย. 64