ผลงานครู
ชื่อผลงาน : web site สื่อการเรียนรู้รายวิชา เทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางณรินทร น้อยพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:05  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภาวดี เจริญสุข
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564,00:21  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายกฤช วิยาภรณ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564,00:21  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสุพรรณี ปลื้มถนอม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564,00:20  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวพา เผือกนุช
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564,00:20  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจริยา สุวรรณทา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564,00:19  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางกนกวรรณ ชุนถนอม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564,00:18  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางณรินทร น้อยพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564,00:17  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..