รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อรุณพงษ์ จันทร์จิตร (เผือก/แม็ก)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 19
อีเมล์ : janjiit_007@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล กองแผนงานกิจการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 ก.พ. 2564,20:36 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.68.122


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล