ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เรื่อง ของดการจัดกิจกรรม (อ่าน 39) 14 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา (อ่าน 97) 06 เม.ย. 64
การเปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (อ่าน 199) 03 มี.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(covid19) ฉบับที่ 7 (อ่าน 217) 28 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1934) 10 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 (เด็กจบจาก ม.3 โรงเรียนเดิม) (อ่าน 617) 10 ก.พ. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(covid1ฉบับที่ 6 (อ่าน 463) 02 ก.พ. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(covid19) ฉบับที่ 5 (อ่าน 228) 01 ก.พ. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(covid19) ฉบับที่ 4 (อ่าน 270) 30 ม.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(covid19) ฉบับที่3 (อ่าน 363) 10 ม.ค. 64