ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
210
201
411
10
ม.2
174
197
371
10
ม.3
158
168
326
10
รวมมัธยมต้น
542
566
1,108
30
ม.4
99
137
236
6
ม.5
66
113
179
6
ม.6
50
85
135
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
215
335
550
17
รวมทั้งหมด
757
901
1,658
47
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563