ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
240
184
424
10
ม.2
198
192
390
10
ม.3
153
184
337
10
รวมมัธยมต้น
591
560
1,151
30
ม.4
98
161
259
6
ม.5
90
131
221
6
ม.6
65
109
174
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
253
401
654
18
รวมทั้งหมด
844
961
1,805
48
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564