รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ธีระพัฒน์ ปะวันจะ (พัฒน์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 16
อีเมล์ : ilovemyfamily55620418@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 17/18-19 หมู่6 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ก.พ. 2565,03:53 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.161.174


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล