รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สาธร ทำนา (ต้น)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 17
อีเมล์ : tonkrubsathorntumna36@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์
ตำแหน่ง : สโตร์สำเร็จรูป
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 พ.ค. 2565,19:47 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.191.41


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล