ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 21) 15 มิ.ย. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ภาคเรียนที่ 1/2564) (อ่าน 347) 15 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนวันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าปีการศึกษา 2564 (อ่าน 637) 27 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เรื่อง ของดการจัดกิจกรรม (อ่าน 468) 14 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา (อ่าน 383) 06 เม.ย. 64
การเปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (อ่าน 400) 03 มี.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(covid19) ฉบับที่ 7 (อ่าน 415) 28 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3345) 10 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 (เด็กจบจาก ม.3 โรงเรียนเดิม) (อ่าน 751) 10 ก.พ. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(covid1ฉบับที่ 6 (อ่าน 653) 02 ก.พ. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(covid19) ฉบับที่ 5 (อ่าน 384) 01 ก.พ. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(covid19) ฉบับที่ 4 (อ่าน 388) 30 ม.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(covid19) ฉบับที่3 (อ่าน 437) 10 ม.ค. 64