ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการเปิดเรียนแบบ on site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 51) 15 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างปฏิบัติงานตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 84) 28 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) (อ่าน 95) 26 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์ (อ่าน 147) 19 ต.ค. 64
แจ้งวันและเวลาการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ (อ่าน 193) 07 ต.ค. 64
เชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” หรือผลงาน “การผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ประจำปี 2564 (อ่าน 239) 31 ส.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัล (อ่าน 239) 16 ส.ค. 64
กิจกรรม (อ่าน 245) 21 ก.ค. 64
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 280) 15 มิ.ย. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ภาคเรียนที่ 1/2564) (อ่าน 543) 15 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนวันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าปีการศึกษา 2564 (อ่าน 860) 27 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เรื่อง ของดการจัดกิจกรรม (อ่าน 641) 14 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา (อ่าน 563) 06 เม.ย. 64
การเปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (อ่าน 508) 03 มี.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(covid19) ฉบับที่ 7 (อ่าน 552) 28 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3543) 10 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 (เด็กจบจาก ม.3 โรงเรียนเดิม) (อ่าน 871) 10 ก.พ. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(covid1ฉบับที่ 6 (อ่าน 791) 02 ก.พ. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(covid19) ฉบับที่ 5 (อ่าน 479) 01 ก.พ. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(covid19) ฉบับที่ 4 (อ่าน 474) 30 ม.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(covid19) ฉบับที่3 (อ่าน 531) 10 ม.ค. 64