การจัดซื้อ-จัดจ้าง
จ้างครูชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ คน
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 66